Thema

Het thema voor het 29e NJKF is

Respect voor elkaar

‘Respect, man, respect!’.
Je hoort het soms op eisende toon. Maar ook als uiting van bewondering.
Je kunt respect geven. Maar kun je het ook opeisen? Iedereen heeft een eigen waarde. Je laat iemand in die waarde als je diegene respecteert. Zodra iemand respect eist, is er geen sprake meer van respect. Je geeft het, je krijg het. Je eist het niet op.
Iedereen heeft recht op respect. Want iedereen doet ertoe. Iedereen, met zijn hoop, haar dromen. Met de talenten die God gegeven heeft.
In de Bijbel staat het al. Bijvoorbeeld in Genesis: ‘God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.’ (Genesis 1:17). De mens, jij, lijkt op God! Als dat geen respect verdient.
Jezus gaat hierop door als hij zegt: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.’ (Matteus 22:37-39)
Dat laatste wordt het ‘dubbelgebod’ genoemd, of het ‘gebod van de liefde’.
Respect voor de ander begint bij respect voor jezelf, zou je kunnen zeggen.
Hou van de ander zoals je van jezelf houdt.
Iedereen doet ertoe: jij, je vriend, je vriendin. Je klasgenoten. Je studievrienden. Alle leden van je koor. Maar ook wie je ontmoet op straat. Wie je liever vermijdt of bij wie je wil horen. De vluchteling, de uitgestotene, de machthebber, de machteloze.
Respecteren is: niet kleineren, niet pesten. De ander haar geloof laten, zijn opvattingen, zijn seksuele voorkeur. De ander aanvaarden zoals die is. Zoals jij wil worden aanvaard zoals jij bent.
Als iedereen iedereen eens zou respecteren. Wat zal het dan mooi worden in deze wereld!
En weet je? Je kunt er vandaag al mee beginnen. Respect, man, respect!

(bron: W.vanWieringen – Code Music)